Direct naar de inhoud.

Als er iets kapot gaat in jouw woning, willen we dat graag repareren. Sommige kosten zijn voor de huurder en andere kosten voor de verhuurder. In het overzicht hieronder kun je lezen wie welke kosten betaalt. Sommige onderhoudsklussen kun je eenvoudig zelf doen.

Reparaties

Heeft u een serviceverzoek? In deze onderhoudsbrochure zijn de meest voorkomende serviceverzoeken opgenomen. In het overzicht ziet u welke serviceverzoeken voor rekening van de verhuurder of huurder komen. Staat uw serviceverzoek er niet tussen? Of heeft u een andere vraag? Dan vernemen wij graag van u.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
O
P
R
S
T
V
W
Z
Onderhoud Omschrijving Voor rekening van
Algemeen
Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning, (moedwillige) vernieling of onjuist gebruik door huurder. Huurder
Onderhoud en reparaties in of aan de woning, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik, ouderdom, verzakking of bouwfouten, tenzij anders staat aangegeven. Verhuurder
Onderhoud en reparaties in of aan de woning, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik, ouderdom, verzakking of bouwfouten, tenzij anders staat aangegeven. Huurder
Het verhelpen van storingen, gebreken en gevolgschade veroorzaakt door voorzieningen en/of veranderingen die door de huurder zelf zijn aangebracht. Huurder
Aanrecht
Aanrecht Repareren of vervangen ten gevolge van slijtage of verval. Verhuurder
Schoonhouden en ontstoppen van de afvoer en vervanging van het roostertje in de gootsteen. Huurder
Afvoeren
Afvoeren Onderhoud en ontstoppen van de standleiding (appartementen). Verhuurder
Schoonhouden en ontstoppen. Huurder
Repareren van afvoeren. Verhuurder
Herstellen lekkage. Verhuurder
Afvoerkanalen
Afvoerkanalen Vegen, al dan niet verrekend via servicekosten Huurder
Afvoerstop
Afvoerstop Vernieuwen afvoerstop. Huurder
Afwerkvloer
Afwerkvloer Onderhouden van afwerkvloeren. Verhuurder
Afzuigkappen
Afzuigkappen Onderhoud, reparatie, schoonhouden en vervangen van filters. Huurder
Algemene verlichting
Algemene verlichting Vervangen van armaturen, starters in gangen, portieken, trappenhuizen, entreeruimtes voor zover niet door de huurder zelf zijn aangebracht. Verhuurder
Vervangen van lampen, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Antenne
Antenne Onderhouden, reparatie en vervangen van, met toestemming geplaatste, (schotel-)antennes. Huurder
Bad
Bad Vervangen of vernieuwen van badgarnituur of onderdelen daarvan. Huurder
Schoonhouden en kleine reparatie Huurder
Vervanging Verhuurder
Balkons/balustrades
Balkons/balustrades Onderhoud, reparatie en vervanging (ook in trappenhuizen). Verhuurder
Schoonhouden van balkons, afvoergoten en afvoerputjes (t.b.v. afvoer regenwater), al dan niet verrekend via service-kosten. Huurder
Beerput
Beerput Legen Huurder
Behang
Behang Aanbrengen en verwijderen van behang. Huurder
Berging
Berging Binnenschilderwerk Huurder
Buitenschilderwerk Verhuurder
Herstellen vloer bij slijtage of verval. Verhuurder
Onderhoud en reparatie dak. Verhuurder
Schoonhouden Huurder
Bergingsgang
Bergingsgang Onderhoud. Verhuurder
Schoonhouden en kleine reparaties. Huurder
Bestrating
Bestrating Regelmatig verwijderen van onkruid, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Vervangen van gebroken tegels. Huurder
Ophogen van ernstig verzakte bestrating voor zover die niet door de huurder zelf is aangebracht. Verhuurder
Bomen
Bomen Regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen. Huurder
Brandblusser
Brandblusser Onderhoud van brandblussers in gemeenschappelijke ruimten. Verhuurder
Onderhoud van brandblussers in woningen (voor zover aanwezig). Huurder
Briefkasten
Briefkasten Onderhoud en reparatie tenzij in servicekosten begrepen. Verhuurder
Brievenbus
Brievenbus Vervangen of vernieuwen van brievenbus of onderdelen ervan. Huurder
Buitenlamp
Buitenlamp Vervangen van lampen aan de buitenzijde van het woonruimtegedeelte. Huurder
Carport
Carport Vervangen of vernieuwen van onderdelen. Huurder
Computeraansluiting
Computeraansluiting Aanleggen, vervangen of vernieuwen van de computeraansluiting en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken. Huurder
CV
CV Het opnieuw opstarten na uitval, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Periodiek onderhoud, al dan niet verrekend via servicekosten. Verhuurder
Vervangen defecte onderdelen Cv-installatie. Verhuurder
Dak
Dak Onderhoud en vervanging van dakbedekking, dak doorvoer, dakluik, dakpannen bij normale slijtage of ten gevolge van storm. Verhuurder
Reparatie die noodzakelijk is ten gevolge van het betreden van het dak door bewoners. Huurder
Schoonhouden van daken en dakgoten, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Dakgoten
Dakgoten Regelmatig schoonhouden, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Repareren en vervangen. Verhuurder
Deurbel
Deurbel Vastzetten en vastschroeven. Huurder
Vervangen of vernieuwen van de deurbel of onderdelen daarvan. Huurder
Deuren
Deuren Herstellen van binnendeuren. Huurder
Herstellen van buitendeuren bij houtrot of door normale slijtage. Verhuurder
Schilderen van binnendeuren alsmede de binnenkant van de buitendeuren. Huurder
Vervangen van binnendeuren Verhuurder
Vervangen van glas in binnendeuren. Huurder
Deurknoppen
Deurknoppen Vastzetten en vastschroeven. Huurder
Vervangen of vernieuwen van deurknoppen of onderdelen daarvan. Huurder
Deuropener
Deuropener Onderhoud en reparatie van elektrisch bediende deuropeners. Verhuurder
Douche
Douche Vervangen of vernieuwen van douchegarnituur of onderdelen daarvan. Huurder
Drempels
Drempels Vastzetten en vastschroeven. Huurder
Duiventil
Duiventil Onderhouden van een, met toestemming geplaatste, duiventil. Huurder
Elektriciteit
Elektriciteit Onderhoud en reparatie elektrische installatie, groepenkast, bedrading, aarding. Verhuurder
Reparatie aan elektrische installaties door overbelasting of zelf aangebrachte uitbreidingen. Huurder
Vastzetten en vastschroeven van elektrische schakelaars. Huurder
Vervangen of vernieuwen van elektrische schakelaars of onderdelen daarvan. Huurder
Vervanging van zekeringen/ stoppen. Huurder
Erfafscheidingen
Erfafscheidingen Recht zetten en recht houden van erfafscheidingen. Huurder
Regelmatig verven of beitsen van houten erfafscheidingen. Huurder
Vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen. Huurder
Fonteintje
Fonteintje Vervanging Verhuurder
Schoonhouden Huurder
Fundering
Fundering Alle noodzakelijke funderingswerkzaamheden. Verhuurder
Galerij
Galerij Onderhoud, reparatie en vervanging (ook in trappenhuizen). Verhuurder
Schoonhouden van balkons, afvoergoten en afvoerputjes (ten behoeve van afvoer regenwater), al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Garage
Garage Binnen schilderwerk. Huurder
Buitenschilderwerk. Verhuurder
Herstellen vloer bij slijtage of verval. Verhuurder
Onderhoud en reparatie dak. Verhuurder
Schoonhouden Huurder
Gaskranen en leidingen
Gaskranen en leidingen Reparatie of vervanging van gaskranen en gasleidingen tot de meter voor zover die oorspronkelijk bij de woning horen. Verhuurder
Reparatie of vervanging van gaskranen en gasleidingen voor zover die door de huurder zijn aangebracht. Huurder
Gemeenschappelijke ruimten
Gemeenschappelijke ruimten Schoonhouden van portiek, trappenhuis en gemeenschappelijke gangen, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Geverfde onderdelen
Geverfde onderdelen Wassen en schoonhouden. Huurder
Goederen
Goederen Achtergebleven goederen in lege woning afvoeren. Huurder
Gootsteen
Gootsteen Repareren of vervangen ten gevolge van slijtage of verval. Verhuurder
Schoonhouden en ontstoppen van de afvoer en vervanging van het roostertje in de gootsteen. Huurder
Graffiti
Graffiti Verwijderen, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Hang- en sluitwerk
Hang- en sluitwerk Binnendeuren en -ramen: vervangen of vernieuwen van hang- en sluitwerk of onderdelen daarvan. Huurder
Buitendeuren en -ramen: vervangen of vernieuwen van hang- en sluitwerk of onderdelen daarvan. Verhuurder
Gangbaar houden, regelmatig controleren van beweegbaarheid en zo nodig oliën en smeren. Huurder
Houtwerk (binnen)
Houtwerk (binnen) Plamuren, schuren en opvullen gaatjes en butsen/deuken. Huurder
Schilderen. Huurder
Houtwerk (buiten)
Houtwerk (buiten) Wassen en schoonhouden van geverfd houtwerk en andere geverfde onderdelen, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Plamuren, schuren en opvullen gaatjes en butsen/deuken. Verhuurder
Schilderen. Verhuurder
Intercominstallatie
Intercominstallatie Onderhoud en reparatie van drukbellen, huidtelefoon en intercominstallatie, al dan niet verrekend via servicekosten. Verhuurder
Kasten
Kasten Onderhoud en reparatie aan ingebouwde kasten, losse kasten en kastwanden, inclusief hang en sluitwerk Huurder
Keuken
Keuken Bijstellen sluitingen deurtjes. Huurder
Onderhouden scharnieren. Huurder
Repareren of vervangen van het keukenblok ten gevolge van slijtage. Verhuurder
Kitvoegen
Kitvoegen Onderhoud en herstel. Verhuurder
Kozijnen
Kozijnen Wassen en schoonhouden, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Zie ook houtwerk.
Kranen
Kranen Gangbaar houden, regelmatig controleren van beweegbaarheid en zo nodig ontkalken. Huurder
Het treffen van voorzieningen ter voorkoming van bevriezing. Huurder
Vervangen kraanleertjes en andere eenvoudig te vervangen onderdelen. Huurder
Het vervangen van gehele kranen. Verhuurder
Lampen
Lampen Vervangen van lampen aan de buitenzijde van het woonruimtegedeelte. Huurder
Vervangen van lampen in de gemeenschappelijke ruimten, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Leuningen
Leuningen Aanbrengen, onderhoud en reparatie van trapleuningen in de woning. Huurder
Onderhoud en reparatie aan leuningen van trappen in gemeenschappelijke ruimten. Verhuurder
Lift en liftinstallatie
Lift en liftinstallatie Groot onderhoud. Verhuurder
Klein dagelijks onderhoud, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Keuringen en opheffen storingen, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Ligbad
Ligbad Schoonhouden en kleine reparaties. Huurder
Vervanging. Verhuurder
Mechanische ventilatie
Mechanische ventilatie Reparatie van ventilatiekanalen. Verhuurder
Schoonhouden roosters. Huurder
Vervangen van filters. Huurder
Zo nodig vegen van ventilatiekanalen, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Metselwerk
Metselwerk Onderhoud en reparatie aan leuningen van trappen in gemeenschappelijke ruimten. Verhuurder
Muren (binnen)
Muren (binnen) Opvullen gaatjes, butsen en krimpscheuren. Huurder
Witten of behangen. Huurder
Ongedierte
Ongedierte Beschrijving voor zover de aanwezigheid een gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte. Huurder
Bestrijding voor zover de aanwezigheid geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte. Huurder
Open haard
Open haard Onderhoud van schoorstenen bij een open haard. Huurder
Opritten
Opritten Regelmatig verwijderen van onkruid. Huurder
Vervangen van gebroken tegels. Huurder
Plafond
Plafond Opvullen gaatjes, butsen en krimpscheuren. Huurder
Reparatie van plafondconstructie en loszittend stucwerk (eventueel met gipsplaten) voor zover deze niet door de huurder zijn aangebracht. Verhuurder
Witten. Huurder
Planchet
Planchet Onderhoud inclusief vervanging bij beschadiging. Huurder
Plinten
Plinten Onderhoud, schilderen, reparatie en indien nodig vervanging. Huurder
Radiatoren
Radiatoren Bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Het opnieuw opstarten na uitval, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Periodiek onderhoud. Verhuurder
Ontluchten. Huurder
Vervangen defecte onderdelen Cv-installatie. Verhuurder
Reparatie en vervanging van radiatorkranen. Verhuurder
Ramen
Ramen Vervangen van ruiten. Huurder
Glasverzekering (wordt verrekend via servicekosten). Huurder
Wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Regenwaterafvoer
Regenwaterafvoer Regelmatig schoonhouden, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Reparatie en vervanging. Verhuurder
Riolering
Riolering Onderhoud en ontstoppen van de standleiding (appartementen). Verhuurder
Repareren van afvoeren. Verhuurder
Schoonhouden en zo nodig ontstoppen van het binnenriool tot aan het aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte va het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool. Huurder
Rolluiken
Rolluiken Onderhoud, reparatie en vervanging van buitenzonwering of rolluiken die zijn aangebracht met voorafgaande schriftelijke toestemming van Vestal VGM. Huurder
Roosters
Roosters Schoonhouden, vervangen of vernieuwen van vloer- en plafondroosters of onderdelen daarvan. Huurder
Schakelaars
Schakelaars Vastzetten en vastschroeven van elektrische schakelaars. Huurder
Vervangen of vernieuwen van elektrische schakelaars of onderdelen daarvan. Huurder
Scharnieren
Scharnieren Binnendeuren en -ramen: vervangen of vernieuwen van hang- en sluitwerk of onderdelen daarvan. Huurder
Buitendeuren en -ramen: vervangen of vernieuwen van hang- en sluitwerk of onderdelen daarvan. Verhuurder
Gangbaar houden, regelmatig controleren van beweegbaarheid en zo nodig oliën en smeren. Huurder
Schimmelvorming
Schimmelvorming Verwijderen schimmelvorming ten gevolge van slecht of onvoldoende ventileren. Huurder
Verwijderen schimmelvorming ten gevolge van een lekkage of vochtdoorslag. Verhuurder
Scheurvorming
Scheurvorming Opvullen gaatjes, butsen en krimpscheuren. Huurder
Witten of behangen. Huurder
Schoorstenen
Schoorstenen Repareren. Verhuurder
Schoorstenen (app)
Schoorstenen (app) Vegen van gemeenschappelijke schoorstenen van gemeenschappelijke installaties (blokverwarming). Verhuurder
Vegen van privé schoorstenen van gemeenschappelijke installaties (blokverwarming), al dan niet verrekend via servicekosten. Verhuurder
Schoorstenen (egw)
Schoorstenen (egw) Onderhoud van schoorsteen bij een open haard. Huurder
Vegen Huurder
Schutting
Schutting Recht zetten en recht houden van erfafscheidingen. Huurder
Regelmatig verven of beitsen van houten erfafscheidingen. Huurder
Vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen. Huurder
Septictank
Septictank Legen. Huurder
Sifon
Sifon Herstellen lekkage. Huurder
Schoonhouden en ontstoppen. Huurder
Sleutels
Sleutels Het laten maken van nieuwe sleutels na zoek raken of beschadigen. Huurder
Vervangen of vernieuwen van sleutels van binnen- en buitensloten. Huurder
Sloten
Sloten Binnendeuren en -ramen: vervangen of vernieuwen van hang- en sluitwerk of onderdelen daarvan. Huurder
Buitendeuren en -ramen: vervangen of vernieuwen van hang- en sluitwerk of onderdelen daarvan. Verhuurder
Gangbaar houden, regelmatig controleren van beweegbaarheid en zo nodig oliën en smeren. Huurder
Spiegels
Spiegels Vervangen van spiegels. Huurder
Stopcontacten
Stopcontacten Vastzetten en vastschroeven. Huurder
Vervangen of vernieuwen van wandcontactdozen of onderdelen daarvan. Huurder
Stukwerk
Stukwerk Hertel als het stukwerk loskomt van zijn ondergrond. Verhuurder
Herstel van het stukwerk na beschadiging door zelfwerkzaamheden. Huurder
Tegels (binnen)
Tegels (binnen) Reparatie van loszittend tegelwerk. Verhuurder
Repareren en vervangen van wand- en vloertegels na beschadiging.
Telefoonaansluiting
Telefoonaansluiting Aanleggen, vervangen of vernieuwen van de telefoonaansluiting Huurder
Terrassen
Terrassen Regelmatig verwijderen van onkruid. Huurder
Vervangen van gebroken tegels Huurder
Tochtwerende voorzieningen
Tochtwerende voorzieningen Aanbrengen, onderhouden en vernieuwen. Huurder
Toilet
Toilet Vervangen of vernieuwen van toiletgarnituur of onderdelen daarvan. Huurder
Vervangen van binnenwerk van een stortbak. Huurder
Vervanging van toiletpotten en stortbakken. Verhuurder
Vervanging van vlotter in een stortbak. Huurder
Schoonhouden en ontkalken van toiletpot en stortbak. Huurder
Trappen
Trappen Onderhouden van trappen en uitvoeren van kleine reparaties. Huurder
Reparatie aan binnentrappen door slijtage en/of verval. Verhuurder
Tuin
Tuin Egaliseren of ophogen. Huurder
Opbrengen van teelaarde. Huurder
Regelmatig maaien van het gras. Huurder
Regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen. Huurder
Regelmatig verwijderen van onkruid. Huurder
Vervangen van beplanting die is doodgegaan. Huurder
TV
TV Aanleggen, vervangen of vernieuwen van de kabelaansluiting. Huurder
Vensterbanken
Vensterbanken Klein dagelijks onderhoud en reparatie. Huurder
Vervanging. Verhuurder
Ventilatie
Ventilatie Repareren van ventilatiekanalen. Verhuurder
Schoonhouden roosters. Huurder
Vervangen van filters. Huurder
Zonodig vegen van ventilatiekanalen, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Verwarming
Verwarming Bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Het opnieuw opstarten na uitval, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Periodiek onderhoud. Verhuurder
Ontluchten. Huurder
Vervangen defecte onderdelen Cv-installatie. Verhuurder
Reparatie en vervanging van radiatorkranen. Verhuurder
Vlaggenstokhouder
Vlaggenstokhouder Vervangen of vernieuwen van onderdelen. Huurder
Vloeren
Vloeren Het leggen van harde vloerbekleding zoals parket, laminaat, plavuizen of linoleum is, in verband met eventuele geluidsoverlast alleen toegestaan na schriftelijk toestemming van Vestal VGM. Huurder
Onderhoud en reparatie van de door de huurder aangebrachte vaste vloerafwerking. Huurder
Onderhouden en herstellen van de vloerconstructie en de dekvloer zoals vergane vloerbalken en vloerdelen, cementdekvloeren en vloerdelen. Verhuurder
Vloerluik
Vloerluik Gering en dagelijks onderhoud en toegankelijk houden van kruipruimte. Huurder
Voegwerk
Voegwerk Onderhoud en reparatie, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Schoonhouden en zonodig ontstoppen van de vuilstortkoker, al dan niet verrekend via servicekosten. Huurder
Warmwatertoestel
Warmwatertoestel Wanneer bij de servicekosten onderhoud is inbegrepen. Verhuurder
Wanneer bij de servicekosten onderhoud niet is inbegrepen. Huurder
Wastafels
Wastafels Vervanging. Verhuurder
Schoonhouden. Huurder
Waterleidingen
Waterleidingen Herstel van waterleidingen. Verhuurder
Ontkalken. Huurder
Zelf aangebrachte voorzieningen
Zelf aangebrachte voorzieningen Aanleg, onderhoud, vervanging of vernieuwing van zelf aangebrachte voorzieningen of onderdelen daarvan. Huurder
Zinkputten
Zinkputten Legen. Huurder
Zonwering
Zonwering Onderhoud, reparatie en vervanging van buitenzonwering of rolluiken die zijn aangebracht met voorafgaande schriftelijke toestemming van Vestal VGM. Huurder
Zwanenhals
Zwanenhals Herstellen lekkage. Verhuurder
Schoonhouden en ontstoppen. Huurder
Zwerfvuil
Zwerfvuil Regelmatig verwijderen. Huurder