Direct naar de inhoud.

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Woningdelers
De specifieke voorwaarden van onze huurwoningen kunnen verschillen per woningcomplex. De woningen die Vestal VGM verhuurt, zijn niet geschikt voor verhuur aan woningdelers die geen duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Er zijn bijzondere woningcomplexen waar we volgens het friends-concept aan verhuren. Het friends-concept houdt in dat huurders kunnen samenwonen met een vriend of vriendin. Beide partijen stellen hierbij een eigen huurcontract op.

Uitzendkrachten
Als u een uitzendkracht bent, dan gelden er andere aanvullende voorwaarden en/of inkomensberekeningen. Deze bekijken we per individuele situatie. Zo dient u als uitzendkracht minimaal twee jaaropgaven aan te leveren van een fase B dienstverband.

Zelfstandig ondernemers
Als u een zelfstandig ondernemer bent, dan geldt voor u een andere inkomensberekening en/of aanvullende voorwaarden. U dient een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen (van minimaal de laatste twee jaarcijfers) en een recent uittreksel uit het handelsregister van de KvK aan te leveren. Ook moet u een bankgarantie (of waarborgsom, ligt aan de eisen van de opdrachtgever) ter hoogte van minimaal drie maanden huur overleggen vóór ondertekening van het huurcontract.

Gepensioneerden
Als u met pensioen bent, dient u ons uw meest recente jaaropgave door te sturen. Deze toont aan wat uw jaarlijkse bruto inkomsten zijn. Gepensioneerden betalen ongeveer 30% minder belasting, hier houden wij uiteraard rekening mee. Wij beoordelen de inkomens per individueel geval.

Eigen vermogen
Als u over een eigen vermogen beschikt, telt u 10% van dit eigen vermogen bij uw bruto jaarinkomen op. Dit bedrag moet u aantonen door bijvoorbeeld een kopie van uw bankafschrift.

Aanvullende informatie
U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw hypotheekverstrekker of huidige verhuurder. Met bijvoorbeeld een overzicht van Mijn UWV, een werkgevers-/ of accountantsverklaring of een aanslagbiljet inkomstenbelasting moet u uw inkomsten aantonen. Een onderdeel van onze toewijzingsprocedure is een credit check. De Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte zijn van toepassing op de huurovereenkomsten van Vestal VGM.
Als u twijfelt of u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, bekijken wij uw individuele situatie en kunnen we aanvullende voorwaarden stellen. Houdt u er dan rekening mee dat we een bankgarantie/waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur vragen.

Recht om te weigeren
Helaas voldoet niet iedereen aan de voorwaarden voor een huurwoning. Vestal VGM heeft het recht om potentiële klanten – zonder het benoemen van redenen – voor een woning te weigeren.

Valsheid in geschrifte
Als u als aspirant huurder een vervalst document aanlevert om in aanmerking te komen voor een huurwoning, zijn wij genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie. Dit wegens Valsheid in geschifte (Artikel 225 van het Straftrecht).